Ενα άλλο κράτος. Αποτελεσματικό και σύγχρονο. Το κράτος αιχμαλώτισε την κοινωνία. Αυτό το κράτος είναι ο εχθρός και πρέπει να κατεδαφιστεί. Απέναντι στο κράτος των απαγορεύσεων το αίτημα είναι μια κοινωνία δικαιωμάτων.

Ζητάει, ακόμη, έναν προσανατολισμό των πολιτικών εκφραστών στο συγκεκριμένο. Αρκετά με τις διακηρύξεις, τις ιδεοληψίες και τα ιδεολογήματα.

Μέσα στη διπλή αυτή αναζήτηση, αναδύεται σιγά σιγά και συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο ως αίτημα και ως αξία η προτεραιότητα στο Νόμο.

Η ανάγκη εναντίωσης στην ανομία, την ανομία που έχει δηλητηριάσει όχι μόνο τις σχέσεις εξουσίας, αλλά και τις καθημερινές κοινωνικές σχέσεις.

Και, σίγουρα, η κοινωνία ζητάει πλέον αλήθεια. Η συνάντηση με την ανάγκη και την αλήθεια είναι πάντοτε λυτρωτική.

Η ματιά αυτή της κοινωνίας είναι η εκδήλωση της συγκλονιστικής συνειδητοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στη χώρα και που θα οδηγήσει, μέσα από τον κατακερματισμό τους σε πρώτη φάση, στη θεμελιακή αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και την απομάκρυνση από τα φεουδαρχικά υπολείμματα και τις εξουσιαστικές τους αντιλήψεις.

 

 

Κοινοποίηση