Προτεραιότητα έχει το κράτος και ο δια του κράτους έλεγχος της κοινωνίας, ενώ πυρετώδες είναι το ενδιαφέρον της για εξυπηρετήσεις μικροομάδων, με τις γνωστές τροπολογίες των ημερών. Για την ευρύτερη κοινωνία και την προοπτική των ανθρώπων παγερή αδιαφορία. Η πολιτική αδυναμία της αντιπολίτευσης επιδεινώνει αυτή την ελλειμματική κυβέρνηση. Όποιος υπερασπίζεται την ανοιχτή κοινωνία, τον ορθό λόγο, τα δικαιώματα και την ελευθερία, η ριζική κριτική σε αυτή την κυβέρνηση είναι ο μόνος δρόμος του.

Κοινοποίηση