Η Βουλή των Εφήβων είναι μια προσπάθεια ένταξης και αφομοίωσης. Και ως τέτοια, αποτελεί μια ακόμη εκδήλωση συντήρησης και παρακμής ενός συστήματος σχέσεων που αποστρέφεται την ουσία, το περιεχόμενο, την αμφιβολία και την αμφισβήτηση.

Με τη Βουλή των Εφήβων, το γερασμένο σύστημα εξουσίας αναζητεί κάτι από τη ζωτικότητα και την ικμάδα των νέων ανθρώπων, τα όνειρα και την αγωνία τους.

Στο δρόμο τους, οι νέοι άνθρωποι θα ανακαλύψουν, ότι τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την εναντίωση απέναντι σε κάθε τι που αποτελεί εικόνα, επιφάνεια και θέαμα.

Κανένας νέος που δονείται πραγματικά από την ορμή της αλλαγής και της αναζήτησης, της αναζήτησης του αυτοπροσδιορισμού και της ελευθερίας του, δεν πρέπει να συμπράττει στην ανούσια αυτή παράσταση. Στο μέτωπο της γνώσης και της συνειδητοποίησης, στο μέτωπο της πραγματικής ζωής, δίνονται οι μάχες.

Η Βουλή των Εφήβων πρέπει να καταργηθεί.

Κοινοποίηση