2 Ιουνίου 2013

Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μείνει ακατάλυτο στο χρόνο. Ακαταβρόχθιστο από την αναγκαιότητά του. Η ορμή της μεταβολής μας υπερβαίνει...

Περισσότερα
Το κακό και ο νόμος

Ο άνθρωπος αντιστρατεύεται  το κακό. Έτσι τουλάχιστον πιστεύει. Ξόανα, τελετουργίες, θρησκείες, δόγματα, ιδεολογίες, νόμοι. Η απόκρουση του κακού...

Περισσότερα