Καμιά φορά μας παγιδεύουν οι εξωτερικοί τύποι. Και οι καθιερωμένες συμπεριφορές, μας φαίνονται σαν το μόνο νοητό πλαίσιο. Η αντίληψη αυτή, συντηρεί την κατάσταση και βρίσκεται στον αντίποδα του αναστάσιμου πνεύματος.

Η Ανάσταση είναι μια ελευθέρωση, ελευθέρωση από δεσμά και συνθήκες. Είναι μια διαρκής πρόσκληση υπέρβασης και νέας αρχής. Μετά τον ακατάβλητο συμβολισμό της Μεγάλης Εβδομάδος, έρχεται η ακατάβλητη δύναμη της Ανάστασης.

Καλό Πάσχα σε όλους.

 

Κοινοποίηση