Στις αρχές του 2013 η κοινωνία, απογοητευμένη από το πολιτικό σκηνικό, βρίσκεται και πάλι εν αναμονή της μεταβολής του. Στην τελευταία έρευνα της Marc για το “Eθνος της Κυριακής”, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης εκτιμά ότι μπήκαμε ήδη σε μια χρονιά νέας αναδιάταξης των πολιτικών δυνάμεων. Μιας αναδιάταξης αναγκαίας εκ των πραγμάτων και επιθυμητής από τους πολίτες.

Το αίτημα για νέες πολιτικές αναζητήσεις, συνθέσεις και συνεργασίες με ευρωπαϊκό πρόσημο στον κεντρώο κυρίως χώρο καταγράφεται ισχυρό από ψηφοφόρους όλου του πολιτικού φάσματος.

Η δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών προκρίνεται ως ισχυρότερο ζητούμενο απ’ ό,τι η βελτίωση και ανανέωση των υπαρχόντων κομμάτων.

Η τοποθέτηση σε κυβερνητικούς τομείς και θέσεις-κλειδιά της κρατικής μηχανής καταξιωμένων πρόσωπων από την κοινωνία, όπως επιτυχημένων επαγγελματιών, ακαδημαϊκών, τεχνοκρατών και άφθαρτων νέων πολιτικών, φαίνεται να προτιμάται περισσότερο από την επιμονή στο δοκιμασμένο πολιτικό προσωπικό.

Το ποιο ακριβώς θα είναι το νέο πολιτικό τοπίο της επόμενης μέρας και οι δυνάμεις που θα το απαρτίζουν είναι δύσκολο να περιγραφεί. Το σίγουρο είναι ότι τα βασικά του χαρακτηριστικά θα εξαρτηθούν κυρίως από την εξέλιξη των δύο κυρίαρχων στοιχημάτων τού σήμερα.

Αφενός από την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής και την πορεία της οικονομίας τους επόμενους δύσκολους μήνες. Αφετέρου από τη βούληση του πολιτικού συστήματος για την αυτοκάθαρσή του και τη δυνατότητα ηθικής του αποκατάστασης.

Το 2013 φαίνεται να είναι χρονιά απειλών και ευκαιριών για όλους. Είναι μια χρονιά-γέφυρα που, καθώς τη βαδίζουμε, πίσω μας ήδη γκρεμίζεται και μπροστά μας χτίζεται διαρκώς.

Κοινοποίηση