Γράφουμε

 

( του Παντελή Πάσχου )

 

Γράφουμε στίχους δε θα πει πως παίζουμε

 

με τις αθώες λέξεις στο λευκό χαρτί.

 

Γράφουμε στίχους θα πει: χύνουμ’ ένα δάκρυ

 

για τον αναίτιο θάνατο της ομορφιάς·

 

ανοίγουμε στο φώς τα βλέφαρα μιας νέας πολιτείας·

 

λευτερώνουμε τα πουλιά να πιούνε τους ανέμους·

 

λεηλατούμε τη γλαυκή σιωπή των άστρων·

 

δίνουμε όνομα στο μέγ’ Ανέκφραστο·

 

λύνουμε τ’ άρωμα των κρίνων του παραδείσου.

 

Γράφουμε στίχους θα πει: δε φοβούμαστε το θάνατο.

 

…………

Κοινοποίηση