Όπως η φαντασία και η προκατάληψη μπορούν να εξουσιάζουν και να καθοδηγούν την κρίση των περισσοτέρων, έτσι και τα μεγάλα πάθη μπορούν να προκαλέσουν τις πιο μεγάλες αναταραχές.

Και οι φρόνιμοι άνθρωποι, οι οποίοι βεβαίως καθοδηγούνται στην κρίση τους μόνο από τη λογική, ποιους τρόπους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να συνεφέρουν τα πλήθη;

Λογική είναι η αληθινή γνώση των πραγμάτων, όπως ακριβώς αυτά είναι. Οι συνετοί άνθρωποι θα μπορούσαν άραγε να έχουν συχνά αυτή την αληθινή γνώση των πραγμάτων και με τη βοήθειά της να πάνε ενάντια στο ρεύμα;

Αββάς Ντινουάρ, “Η Τέχνη της Σιωπής”

Κοινοποίηση