Παρακολουθώντας τη δημόσια αντιπαράθεση διαπιστώνει κανείς την απουσία ουσιαστικού διαλόγου.

Γράφει ο Θουκυδίδης:

«Όποιος διατείνεται πώς ο διάλογος δεν φωτίζει τα πράγματα, είτε είναι μικρόνους είτε κρύβει κάποιο προσωπικό συμφέρον. Είναι μικρόνους, αν θεωρεί ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να προδιαγράψει κανείς το άδηλο μέλλον. Και είναι ιδιοτελής αν θέλει να σας παρασύρει σε μια μοιραία ενέργεια κι επειδή δεν έχει την ικανότητα να ωραιοποιήσει με τη ρητορεία του μια σαθρή ιστορία, προσπαθεί με δόλιες συκοφαντίες να τρομοκρατήσει και όσους έχουν αντίθετη άποψη και όσους θα τους ακούσουν. Ακόμα πιο επικίνδυνοι είναι, όμως, εκείνοι που κατηγορούν προκαταβολικά σαν πληρωμένο κάθε δεινό ρήτορα….

….Ο καλός πολίτης δεν πρέπει να εκφοβίζει όσους έχουν αντίθετη άποψη, αλλά να αντιπαρατίθεται σ’ αυτούς επί ίσοις όροις και να υπερισχύει με τα επιχειρήματά του…»

Σαν να μιλάει για τους σύγχρονους πρωταγωνιστές της πολιτικής μας ζωής!

Κοινοποίηση