Ένα αξίωμα της πολιτικής ανάλυσης, κατά τη γνώμη μου, είναι, ότι πρέπει να αναζητούμε την αλήθεια στον αντίποδα των λεγομένων. Όλα κρίνονται μέσα από την πράξη, όπως αυτή μετουσιώνεται και εμφανίζεται ενώπιόν μας, είτε μέσα από τη δημόσια στάση και το δημόσιο ύφος είτε μέσα από τις κεντρικές επιλογές και αποφάσεις. Αν ο λόγος παραπλανά, η αναζήτηση της ουσίας της πράξης μας προστατεύει από την παραπλάνηση.

Έχω διατυπώσει με σαφήνεια – θεωρώ-  χωρίς εσωτερική επιφύλαξη και καμία ιδιοτέλεια τη θέση μου για το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ: Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι δύναμη οπισθοδρόμησης.

Εκτιμώ ότι αυτό, στην ενδεχόμενη πορεία του προς την εξουσία, θα συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο.

Μια καίρια, για μένα και για την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας, παρατήρηση: Δεν έχει κανένα νόημα η κριτική σε αυτό που φεύγει. Η βιωμένη εμπειρία το «αναλύει» και το κατανοεί καλύτερα. Η κριτική έχει νόημα και χρησιμότητα όταν απευθύνεται σε αυτό που είναι ισχυρό. Σε αυτό που εμφανίζεται ως κυρίαρχο στη δημόσια σκηνή. Και σε αυτό που, ως εκ τούτου, αποτελεί εν δυνάμει επιβολή επί των ανθρώπων.

Οι πραγματικοί άνθρωποι, οι πραγματικές τους ανάγκες, τα δικαιώματα και η ελευθερία τους, είναι πάνω από όλα. Αυτή είναι, τελικά, η μόνη και αμετάθετη εμμονή μου.

 

Κοινοποίηση