Ο πρώτος μεγάλος σταθμός στην προσπάθεια εκπλήρωσης αυτού του σκοπού, η κατά βάσιμες πιθανότητες πειραματική επιβεβαίωση της ύπαρξης του μποζονίου του Χιγκς, επιβεβαιώνει και όσους είχαν ρισκάρει την επένδυση.

Η ουτοπία έγινε εφικτή χάρη στον συντονισμό για έναν κοινό σκοπό διαφορετικής εθνικότητας επιστημόνων. Ο συντονισμός αυτός και η συνεργασία είναι καταστατικό αυτής προόδου. Ανάλογο υπερεθνικό πείραμα και η ίδια η ενωμένη Ευρώπη.

Μία ακόμη ουτοπία που επίσης είναι εφικτή.

Κοινοποίηση