“Η πολιτική δεν είναι απλή παρουσία. Ούτε επικοινωνία, όπως υποστηρίζει ένας από τους μύθους της εποχής. Ούτε ακτιβισμός και μάλιστα τηλεοπτικός. Η πολιτική είναι ουσία. Θέσεις. Περιεχόμενο….

Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς θέσεις. Δεν μπορεί να προκύψει μεταβολή χωρίς το συγκεκριμένο. Το ριζοσπαστικό. Και τη δημόσια υπεράσπιση του συγκεκριμένου και του ριζοσπαστικού εναντίον της κρατούσας κατάστασης και των μύθων που λειτουργούν σε κάθε εποχή σαν κοινωνικά συντηρητικά”.

Κοινοποίηση