Κάποιες σκέψεις με αφορμή τα γεγονότα στην Αίγυπτο.

Ο πολιτικός λόγος είναι λόγος σχετικός. Έχει συνείδηση των ορίων του και των ορίων του πραγματικού κόσμου. Έχει συνείδηση της σχετικότητας των πραγμάτων, αρνείται δηλαδή την απολυτότητα ή τη διεκδίκηση της απολυτότητας.

Είναι εν τέλει λόγος γήινος και ανθρώπινος.

Έτσι, ο πολιτικός λόγος είναι πολιτικός επειδή αναγνωρίζει τον άλλον, τον συναντά και διαλέγεται μαζί του.

Ο ιερατικός λόγος είναι λόγος εκπορευόμενος άνωθεν και έξωθεν. Έξωθεν της συνείδησης. Είναι ο λόγος που διεκδικεί τον απόλυτο καθορισμό της συνείδησης. Που δεν εμπεριέχει την αμφισβήτησή του. Που αποτυπώνει την νομοτέλεια. Που εκφράζει την αλήθεια, την Αλήθεια του.

Ο ιερατικός λόγος δεν ανέχεται τη διαφωνία.

Πολεμά τη διαφοροποίηση.

Μάχεται κάθε αυτοπροσδιοριζόμενο ελεύθερο υποκείμενο.

Κοινοποίηση