Η Βουλή των Εφήβων δεν αποτελεί παρά μια ακόμη εκδήλωση παρακμής. Το γερασμένο σύστημα αναζητεί κάτι από την ικμάδα των νέων ανθρώπων, τα όνειρα και την αγωνία τους.

Η Βουλή των Εφήβων είναι μια προσπάθεια ένταξης και αφομοίωσης. Κανένας νέος που νιώθει πραγματικά μέσα του την ορμή της αλλαγής και την αναζήτηση καινοτόμων δρόμων, δεν πρέπει να συμπράττει στην ανούσια αυτή παράσταση. Στο μέτωπο της γνώσης και της συνειδητοποίησης δίνονται οι μάχες.

Η παράσταση της Βουλής των Εφήβων πρέπει να καταργηθεί.

Κοινοποίηση