Το άκουγα μικρός από τον ιερέα πατέρα μου, που βιώνοντας τη στιγμή, απέδιδε την κορύφωση αυτή της αναστάσιμης λειτουργίας με τον ιδιαίτερο μυσταγωγικό τρόπο του.

Με το πέρασμα του χρόνου, συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο τη συγκλονιστική διάσταση αυτού του αναστάσιμου ύμνου. Τον μεταπλάθω στη σκέψη μου διαρκώς σαν αυτό που πραγματικά είναι. Σαν ένα επαναστατικό κείμενο. Καλεί όλους – είτε νήστεψαν είτε δε νήστεψαν, είτε προσήλθαν έγκαιρα είτε προσήλθαν καθυστερημένα, είτε προετοιμάστηκαν είτε όχι, είτε εργάστηκαν είτε έμειναν πίσω, υστερήσαντες και ράθυμοι – , τους καλεί όλους, χωρίς ίχνος διάκρισης, στον κοινό εορτασμό. Στην κοινή τράπεζα της συλλογικής μας συνύπαρξης. Πρόσκληση μεγαλοσύνης με ισοτιμία και χωρίς αποκλεισμούς.

«Φιλότιμος γάρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον˙ αναπαύει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης˙ και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι και τούτω χαρίζεται˙ και τα έργα δέχεται και την γνώμην ασπάζεται˙ και την πράξιν τιμά και την πρόθεσιν επαινεί».

Πρόκειται για μια αποδοκιμασία και αποκήρυξη του εξωτερικού ευπρεπισμού και της τυπικής συμμόρφωσης. Πρόκειται για την άρνηση του δικαιώματος που φαίνεται να γεννάει κάθε εξωτερική σχέση, κάθε γενικά αποδεκτή στάση, κάθε αποδοχή του κυρίαρχου μέσου όρου.

Η πρόσκληση ακούγεται στο εκκλησίασμα. Είναι όμως πρόσκληση ατομική. Να είναι κανείς εκεί. Εκεί στη νέα αρχή. Αποδεχόμενος την ουσία του αναστάσιμου μηνύματος. Της κατανίκησης του θανάτου. Της άρνησης του φόβου.

Όποιο περιεχόμενο και αν δώσει κανείς σε αυτό που συμπυκνώνεται στο «νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες», η αναστάσιμη αυτή κορύφωση, αποτελεί ένα απροσπέραστο μήνυμα θεμελιωτικής ισότητας. Είναι μια τελική υπογράμμιση της αποτίναξης του καταναγκασμού των τύπων και της αιώνιας και ελευθερωτικής αναζήτησης της ουσίας.

Καλή Ανάσταση σε όλους!

 

Κοινοποίηση