Πιστεύουμε καμιά φορά ότι τα πράγματα μπορούν εύκολα να αλλάξουν. Να πάρουν νέα τροπή, να μπουν σε νέο δρόμο. Και μας απογοητεύει η καθυστέρηση και η βραδύτητα.

Νομίζουμε ότι οι κοινωνικές παραστάσεις, οι κοινωνικές σχέσεις και οι σχέσεις εξουσίας μοιάζουν σαν γραμμένες με κιμωλία στον πίνακα. Και μπορούν με μία κίνηση να σβηστούν.

Όμως, είναι σαν χαραγμένες στο γρανίτη της συνείδησης.

Μόνο μέσα στο πύρινο μέτωπο της αυτοσυνειδησίας και της κοινωνικής δημιουργίας, νέες παραστάσεις μπορούν να προκύψουν. Η συνείδηση του μακρύ χρόνου είναι η πηγή της αισιοδοξίας.

Κοινοποίηση