Οι εξαρχής υποστηρικτές της ρήξης προτίμησαν την υπαγωγή τους στην επίσημη γραμμή. Σήμερα, στο νέο κύκλο που έχει ανοίξει, εκμεταλλευόμενοι σαφώς τη δύναμη που δίνει η λαϊκή εντολή, επιχειρούν να τη διαστρέψουν. Αν έχουν άλλη γνώμη, ας κάνουν κόμμα και με γενναιότητα και σαφήνεια να ζητήσουν ευθέως τη λαϊκή στήριξη. Μεταμφιεσμένοι αγωνιστές δεν υπάρχουν. Όσο δεν το κάνουν – και κάποιοι μάλιστα από αυτούς συμμετέχουν στην κυβέρνηση διαδηλώνοντας εναντίον των επιλογών που διακηρύσσει ο πρωθυπουργός – η στάση τους θα είναι ανέντιμη. Έξω από το καταφύγιο, ο καθένας με καθαρό πολιτικό πρόσωπο, ας μπει στην πολιτική σύγκρουση. 
Διαφορετικά, πέρα από τις αυτοδικαιωτικές διακηρύξεις, συμμετέχει συνειδητά στο συνασπισμό των ανέντιμων.

Κοινοποίηση