Ορθολογισμός και ανορθολογισμός. Μας παρασύρει καμιά φορά η κυριαρχία της τεχνικής στην εποχή μας. Είναι σαν να έχει οριστικά κυριαρχήσει ο ορθός λόγος. Την ίδια στιγμή που κρατάμε στα χέρια μας τους καρπούς της θαυμαστής έκρηξης, ο ανορθολογισμός, σκοτεινός, πολυπρόσωπος, αρχέγονος και ενστικτώδης, μας απειλεί σαν θηρίο της Αποκάλυψης.

Και στην Ελλάδα του 2013, βλέπουμε καθαρά στη δημόσια σφαίρα ότι η πολιτική δεν είναι υπόθεση του ορθού λόγου. Η υπεράσπιση του ορθού λόγου είναι υπεράσπιση της πολιτικής.

Κοινοποίηση