Προσκυνώ: προσκλίνω ευλαβώς, αποδίδω λατρεία, ευλαβή σεβασμό, λατρεύω, τιμώ. Και μαζί, προσέρχομαι, αναγνωρίζω, αποδέχομαι, παραδέχομαι, συγκατατίθεμαι.

Η απολύτως συμβατική προσκύνηση του σταυρού για τις ανάγκες της παράστασης, φανερώνει την εξουσιαστική πολιτική συνείδηση του ανδρός.

Μόνο η αλήθεια σώζει κ. Τσίπρα, μόνο η αλήθεια. Και η παρρησία.

Το ψέμα πρέπει να αντιλέγεται.

Κοινοποίηση