Ο λιτός τόπος της εκκίνησης πυροδοτεί την ανεξάντλητη ενέργεια της δημιουργίας. Σταθερός τόπος αναφοράς. Τόπος αναφοράς και εξόδου.

Έτσι, ο ατομικός και συλλογικός δρόμος ορίζεται ως…

 

Θέση και θέα

Θέα και θέαση

Θέαση και αυτοθέαση

Τοποθέτηση και αυτοτοποθέτηση

Παρατήρηση και αυτοπαρατήρηση

Αναζήτηση και αυτοαναζήτηση

Προσδιορισμός και αυτοπροσδιορισμός

Γνώση και αυτογνωσία

Ελευθέρωση και απελευθέρωση.

Κοινοποίηση