ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΑ

 

του ‘Αγγελου Σικελιανού

 

Καταμεσίς ανέμου η τρεχαντήρα,

 

με τα πανιά της τόξα τεντωμένα,

 

του διακιου τη στερνήν επήρε γύρα

 

στα γαλανά βουνά τα γυμνωμένα…

 

Κι ο αιθεροδρόμος βόγγος που ‘πλημμύρα

 

στα ξάρτια, στα πρυμνήσια, στην αντένα

 

-δελφίνια παρατρέχαν ολοένα-

 

την έκρουε μες στο κύμα, ολόρτη λύρα!

 

Δίκοπη σπάθα ξέσκιζε η καρίνα…

 

Κι ο αφρός στη πρύμνα, χώριος σε δυό κρίνα,

 

των σταλιών ανατίναζε το σείστρο…

 

Σάν μ’ ένα «λάσκα!» -ο ήλιος μεσουράνει-

 

στων Σαλώνων εμπήκε το λιμάνι

 

μέ τον καταμεσήμερον μαΐστρο

 

Κοινοποίηση